0939 000 333
Gọi điện

Chat Zalo
Chat Zalo

THÙNG CARTON ĐỰNG DƯỢC PHẨM
Dược phẩm là một trong những ngành hàng có nhiều yêu cầu khắc khe đối với sản phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất, nhân sự, thiết bị máy móc cho đến quy trình đóng gói, bảo quản và phân phối thuốc. Vì vậy bao bì carton dùng cho ngành dược phẩm, thuốc và thực phẩm chức năng không chỉ thoả mãn được các tiêu chuẩn về thực hành tốt bảo quản thuốc và tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc mà còn giữ vững và phát huy được giá trị thương hiệu của sản phẩm và doanh nghiệp.

Liên hệ(giá sỉ)
900(giá sỉ)
2.350(giá sỉ)
2.450(giá sỉ)
820(giá sỉ)
1.150(giá sỉ)