0939 000 333
Gọi điện

Chat Zalo
Chat Zalo

BAO BÌ NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Nông nghiệp là ngành toàn cầu hóa nhất trên thế giới. Bao bì cho ngành nông nghiệp sẽ giúp bảo quản và bảo vệ thực phẩm, vì một phần lớn thực phẩm được vận chuyển hàng nghìn km và trong toàn bộ quá trình này, phần lớn thực phẩm bị lãng phí do xử lý không đúng cách như bảo quản và đóng gói không đúng cách. Chúng được đóng gói theo cách đó để có thể giữ được thời hạn sử dụng lâu hơn và duy trì độ tươi của sản phẩm Bao bì nông sản giúp duy trì các đặc tính ban đầu của nông sản được đóng gói và vận chuyển.
Ngày nay, mọi người nhận thức rõ hơn về việc lãng phí nông sản và cạn kiệt sản phẩm thực phẩm, những yếu tố đóng vai trò là động lực chính cho bao bì nông sản. Nhiều bài báo, tạp chí được xuất bản chỉ về sự cạn kiệt của ngũ cốc, thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp khác có ảnh hưởng tích cực đến tâm trí người tiêu dùng. 
 

2.250(giá sỉ)
2.900(giá sỉ)
3.700(giá sỉ)
3.600(giá sỉ)
Liên hệ(giá sỉ)